ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება313548
სხვა პროფესიული მომსახურება129118146
ადმინისტრაციული233744
თანხა:183190238