ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება1910
სხვა პროფესიული მომსახურება91
ადმინისტრაციული143
ჯამი:111314