ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება119
სხვა პროფესიული მომსახურება99
ადმინისტრაციული114
თანხა:111113