ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება19
სხვა პროფესიული მომსახურება9
ადმინისტრაციული14
ჯამი:1113