ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება332
ადმინისტრაციული111
ჯამი:554