ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება211
სხვა პროფესიული მომსახურება441
ადმინისტრაციული211
ჯამი:863