ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება333
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული222
ჯამი:555