ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება244
სხვა პროფესიული მომსახურება222
ადმინისტრაციული112
ჯამი:578