ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება24
სხვა პროფესიული მომსახურება79
ადმინისტრაციული22
ჯამი:1115