ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება124
სხვა პროფესიული მომსახურება879
ადმინისტრაციული322
თანხა:121115