ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება444
სხვა პროფესიული მომსახურება91010
ადმინისტრაციული222
ჯამი:151616