ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება11
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული
თანხა:22