ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება232534
სხვა პროფესიული მომსახურება355345
ადმინისტრაციული669
თანხა:648488