ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20192020
აუდიტორული მომსახურება11
სხვა პროფესიული მომსახურება22
ადმინისტრაციული
ჯამი:33