ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება26
სხვა პროფესიული მომსახურება1919
ადმინისტრაციული35
ჯამი:2430