ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება267
სხვა პროფესიული მომსახურება191935
ადმინისტრაციული3510
ჯამი:243052