ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება343
სხვა პროფესიული მომსახურება447
ადმინისტრაციული223
თანხა:91013