ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება42
ადმინისტრაციული2
ჯამი:66