ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება33
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული11
ჯამი:55