ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება225
სხვა პროფესიული მომსახურება12107
ადმინისტრაციული444
თანხა:181616