ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება323
სხვა პროფესიული მომსახურება233
ადმინისტრაციული111
თანხა:667