ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება51
სხვა პროფესიული მომსახურება6
ადმინისტრაციული1
თანხა:58