ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება666
ადმინისტრაციული111
ჯამი:888