ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება222
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული
ჯამი:323