ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება222
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული
ჯამი:232