ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება111
ადმინისტრაციული
ჯამი:222