ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201920202021
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება111
ადმინისტრაციული
ჯამი:222