ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება333
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
ჯამი:333