ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება333
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
თანხა:333