ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება211
სხვა პროფესიული მომსახურება312
ადმინისტრაციული111
თანხა:634