ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება11
სხვა პროფესიული მომსახურება12
ადმინისტრაციული11
ჯამი:34