ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება12
სხვა პროფესიული მომსახურება12
ადმინისტრაციული
ჯამი:24