ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება112
სხვა პროფესიული მომსახურება12
ადმინისტრაციული
თანხა:124