ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება1
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული1
ჯამი:2