ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება455
სხვა პროფესიული მომსახურება224
ადმინისტრაციული111
ჯამი:7810