ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება532
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული1
ჯამი:534