ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება112
სხვა პროფესიული მომსახურება221
ადმინისტრაციული1
ჯამი:334