ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება111
სხვა პროფესიული მომსახურება111
ადმინისტრაციული1
ჯამი:232