ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება776
სხვა პროფესიული მომსახურება111
ადმინისტრაციული222
ჯამი:10109