ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება4
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული
ჯამი:5