ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
თანხა: