ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება11
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული
ჯამი:12