ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება122
სხვა პროფესიული მომსახურება133
ადმინისტრაციული
ჯამი:255