ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება2
სხვა პროფესიული მომსახურება14
ადმინისტრაციული1
ჯამი:17