ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება4108
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული11
ჯამი:5129