ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება2
სხვა პროფესიული მომსახურება4
ადმინისტრაციული1
თანხა:7