ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება21013
სხვა პროფესიული მომსახურება41010
ადმინისტრაციული164
ჯამი:72627