ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება11
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული11
ჯამი:22