ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული11
ჯამი:43