ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება322
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული
თანხა:322