ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება712
სხვა პროფესიული მომსახურება222
ადმინისტრაციული
ჯამი:2914