ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20192020
აუდიტორული მომსახურება12
სხვა პროფესიული მომსახურება22
ადმინისტრაციული
ჯამი:34