ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება23
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული
ჯამი:34