ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება234
სხვა პროფესიული მომსახურება111
ადმინისტრაციული
ჯამი:345