ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება321
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული111
თანხა:432