ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება222
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული111
ჯამი:333