ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება3
სხვა პროფესიული მომსახურება2
ადმინისტრაციული1
ჯამი:6