ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება444
სხვა პროფესიული მომსახურება444
ადმინისტრაციული222
ჯამი:101010