ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება2525
სხვა პროფესიული მომსახურება1819
ადმინისტრაციული79
ჯამი:5053