ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება272525
სხვა პროფესიული მომსახურება221819
ადმინისტრაციული579
თანხა:545053