ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება128
სხვა პროფესიული მომსახურება24
ადმინისტრაციული31
ჯამი:1713