ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება12128
სხვა პროფესიული მომსახურება224
ადმინისტრაციული331
თანხა:171713