ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება1
სხვა პროფესიული მომსახურება34
ადმინისტრაციული11
ჯამი:55