ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება12
სხვა პროფესიული მომსახურება342
ადმინისტრაციული111
ჯამი:555