ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება422
ადმინისტრაციული111
ჯამი:555