ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება464
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული11
თანხა:666