ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება64
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული1
ჯამი:66