ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება544
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული11
ჯამი:555