ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება133
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული11
თანხა:144