ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201620172018
აუდიტორული მომსახურება221
სხვა პროფესიული მომსახურება123
ადმინისტრაციული111
თანხა:455