ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201720182019
აუდიტორული მომსახურება211
სხვა პროფესიული მომსახურება231
ადმინისტრაციული111
ჯამი:553