ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20172018
აუდიტორული მომსახურება21
სხვა პროფესიული მომსახურება23
ადმინისტრაციული11
ჯამი:55